Online registrácia bola ukončená, prihlásenie je možné počas prezentácie - River Club, od 15.00.

Online registration has been finished, registration is possible during the presentation - River Club, from 15.00 o'clock.


Tešíme sa na Vás | We are looking forward to you