Online registrácia bola ukončená, prihlásenie bude ešte možné počas prezentácie - eXtreme Park | od 15.00 (štartovné 10€)


Online registration has been finished, registration will be possible during the presentation - eXtreme Park | from 15.00 o'clock (entry fee 10€)


Tešíme sa na Vás | We are looking forward to you